top of page

Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією ФОП Найденко Я.С., (ІПН 3422701349) далі у тексті — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі у тексті — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://lidcyberstore.com (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, факт оплати Покупцем замовлення на умовах даного Договору, у терміни та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У даній оферті, якщо контекст не потребує інакшого, нижченаведені терміни мають наступні значення:

* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про электронну комерцію», засіб для презентації чи реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір за умовами, зазначеними нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти товар за умовами даного Договору .

Даний Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцю у власність за умовами даного Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (за телефоном або електронною поштою).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Накладений платіж

5.1. Оплата відбувається за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівковий розрахунок у гривні.

5.2. За неотримання грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазинІ, відбувається до складів транспортних компаній, де і відбувається видача замовлень.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за поточним договором у випадку порушення Покупцем умов даного Договору

7.2. Покупець зобов’язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення за умовами поточного договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити электронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов поточного Договору

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов чинного договору у порядку, передбаченому цим договором та діючим законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність кольорової гамми товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну кольоропередачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

- за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку та перебої у наданні Послуг (обробці замовлення та доставці товару), які відбуваються через причини, що знаходяться поза зоною його впливу;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, нанесену його діями (особисто, навіть коли під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей поточного договору мають на увазі події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню поточного договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним чином.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин лишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни у чинний договір за умов попередньої публікації його на сайті https://lіdcyberstore.com

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та наступної оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення передбачає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов згідно зі ст. 11 Закону Украіни «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазина для попереднього перегляду товара, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надана Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправки сповіщень Покупцю, доставки товару,  здійснення розрахунків тощо.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин відбувається відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин відбувається за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію про укладення такого договору, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною 6 статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До завершення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту закінчення фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати чинний договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією зі сторін умов чинного Договору та у випадках передбачених діючим законодавством України.

договір публічної оферти

bottom of page